Yönetim Kurulu

Unvanı Adı, Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atıf BİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Metin KİLCİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünalmış