Açık Rıza Beyanı

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (EYG)’ye doğrudan tarafımca verilmiş bulunan tüm kişisel verilerim ile EYG’nin özel ve resmi kurumlardan, doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından, hissedarlarından, grup şirketlerinden, tedarikçi ve iş ortaklarından, hizmet aldığı, hizmet verdiği gerçek ve tüzel üçüncü kişilerden edindiği/edinebileceği tüm kişisel verilerimin; EYG tarafından satılan ve pazarlanan tüm ürünleri, taşınmazları, inşaat projelerini, Narlı Bahçe Evleri Projesini, evdekifirsat.com web sitesini, söz konusu web sitesinde yer alan tüm gayrimenkul ve inşaat projelerini kapsayan her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi, hizmet ve tekliflerin hazırlanıp sunulması, etkin bir müşteri hizmetinin ifası, ziyaretçi ve müşteri profillerinin belirlenebilmesi, anket, pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla EYG tarafından işlenmesine ve saklanmasına, tarafıma her türlü bildirimin telefon, e-posta, mektup, kısa mesaj (sms) ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iletişim vasıtasıyla yapılmasına açık rızam bulunduğunu, Kişisel Verilerin Korunması linkindeki kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini okuduğumu, haklarımı anladığımı, yukarıda sayılan amaçlar ve aydınlatma metninde yer alan “kişisel verilerin işlenme amaçları” doğrultusunda kişisel verilerimin işlenip saklanabileceğini bildiğimi; ayrıca, kişisel verilerimin EYG tarafından, diğer EYG kuruluşlarına, EYG’nin doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarına, hissedarlarına, grup şirketlerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, hizmet aldığı ve verdiği üçüncü kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışına, yukarıda sayılan amaçlarla ve aydınlatma metninde belirtilen “kişisel verilerin işlenme amaçları” doğrultusunda aktarılmasına ve aktarılanlar tarafından işlenmesine ve saklanmasına da açık rızam olduğunu baştan kabul ve beyan ederim.